ให้ลองสังเกตที่ Facebook Pixel Helper ด้านขวาบนนะครับว่าเมื่อเวลาที่คนอ่านบทความเลื่อนลงมาถึงจุดที่ต้องการ... จะเกิดการเก็บข้อมูลขึ้น (จากไอคอนสีเหลืองจะกลายเป็นไอคอนสีเขียว) เช่น เมื่ออ่านไปถึงส่วนของ "ประวัติคนสอน" ตัว Pixel ก็จะทำการเก็บข้อมูลว่าคนที่กำลังอ่านอยู่คนนี้มีความสนใจในตัวสินค้าของเราระดับนึง น่าจะมีโอกาสขายได้ง่ายกว่าคนอื่นที่เลื่อนมาอ่านไม่ถึงจุดนี้ เราจะได้ไปทำการตลาดต่อได้ด้วยแคมเปญต่อเนื่องถัดไป 🙂

x
>