"สร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันทักษะที่จำเป็นในการสร้างชีวิตยุคดิจิตอล"

คือเป้าหมายของเรา

เรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอ "ทักษะ" ที่จำเป็นในการช่วยให้คุณสามารถสร้างชีวิตที่สมดุลทั้งทางด้านเงินทองและเวลาได้


ที่สำคัญคือมันเหมาะกับการนำไปใช้ในยุคดิจิตอลยุคนี้มากๆ


ลองคลิกเพื่อเข้าไปค้นหา "ทักษะ" ที่เหมาะกับตัวคุณเองได้เลยครับ :)

© 2024 IMT Inspiration & Services co.,ltd. All Rights Reserved. Disclaimer

>